ขยายเวลารับบทความเพิ่มเติมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

11 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขยายเวลารับบทความเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 10-25 มีนาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 ประเภทบทความที่รับ : บทความวิจัย (ภาษาไทย)
 กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเกษตรศาสตร์  4. กลุ่มการศึกษาและอิสลามศึกษา  5. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6. กลุ่มบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์
 ช่องทางส่งบทความ http://eservice.yru.ac.th/nac2019/
 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง http://eservice.yru.ac.th/nac2019/download
สอบถามเพิ่มเติม 
ฟิตรีนา ดาราแม 063-749-0929  nac_srdi@yru.ac.th
⚠️ หมายเหตุ : ปิดรับบทความสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา