รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ

4 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาบทความวิชาการรับใช้สังคมเพื่อการตีพิมพ์" ในวันที่ 09 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

 

เงื่อนไขผู้สมัคร 

1.เป็นผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม" เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา 

2.ส่งบทความวิชาการรับใช้สังคมพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง E-mail ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

 

หัวข้อในการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มีดังนี้

1.สถานการ์ณที่เป็นอยู่เดิม

2.กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย

3.ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้

4.สถานการ์ณใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

5.ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง

สมัครได้ที่  ►  กรอกใบสมัคร

หมายเหตุ : สามารถดูตัวอย่างบทความวิชาการรับใช้สังคม ได้ที่ http://abcjournal.trf.or.th/

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด