งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒานาชายแดนภาคใต้ มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์" ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงขอเชิญชวนนักวิจัยสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางอีเมล rohana.d@yru.ac.th  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่