การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (์NRIIS) เพื่อการยื่นข้อเสนอของบประมาณด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตจร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)"

9 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฎิบัติการ

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (์NRIIS) เพื่อการยื่นข้อเสนอของบประมาณด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตจร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด