เชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

30 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น” Enabling the Next Normal Research from Systematic Research Design to Program Visualization ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารจัดการงานวิจัยได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด