เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปี 2566

29 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปี 2566

รายละเอียดอังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด