ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหาศษสตร์ และ NIDA Case Research Journal

9 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหาศษสตร์ และ NIDA Case Research Journal รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด