มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สนับสนุนทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครอาจารย์/นักวิจัย เพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://www.ttsf.or.th/awards-activity/science-and-technology-research-grant