มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

4 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการ อ.ดร.มัสวิณี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และ อ.ดร.คืนจันทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเข้าร่วมรับฟังการประชุมด้านการวิจัย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร