การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

10 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด