ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2565 (2022 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

7 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนวิจัยและประชุมวิชาการ

The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรัย ทุนวิจัยรัดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2565 รายละเอียดดังเอกสารแนบ