โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

10 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด