อบรมเชิงปฎิบัติการ “เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ทุน บพท. กรอบชุมชนนวัตกรรม และ เมืองแห่งการเรียนรู้”

12 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฎิบัติการ

 

 

 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “เพื่อพัฒนาแผนงานวิจัย ทุน บพท. กรอบชุมชนนวัตกรรม และ เมืองแห่งการเรียนรู้”
24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2565 >>
ลงทะเบียน
กำหนดการ [เร็วๆนี้] >> Download