ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมในการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเชื่อมต่อจากจังหวัดลำปางไปจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่

16 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมในการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเชื่อมต่อจากจังหวัดลำปางไปจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >> https://drive.google.com/file/d/158TEHmqemTH_4eQ9NQ45rTVfE72YRfkE/view?usp=sharing