สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในระบบ ON-LINE ปี 2565

16 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/rpacourse-2565-1