มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (The 7th RSU International research Conference 2022)

6 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (The 7th RSU International research Conference 2022) 

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th