ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่านสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2565

17 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกท่าน สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรับโล่รางวัลในงาน “วันราชภัฏ 65” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  • นักวิจัยดีเด่นด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • นักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม
  • นักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาองค์กร
  • นักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ฟิตรีนา โทร 073-299-634 เบอร์โทรภายใน 31003 หรืออีเมล fitrina.d@yru.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด