สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในระบบ ON-LINE ปี 2564

28 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/rpacourse-2564-1