ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย

21 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้รับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการวิจัย ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศิวา รอยัล โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และด้วยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จึงได้ทำการประชุมจัดเตรียมก่อนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.จริยา สุขจันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ 

 

 

//

จิรพงศ์ มาหลง

นักวิชาการศึกษา

ผู้รายงาน