รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม"

28 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักวิชาการเพื่อสังคม" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562

ณ.ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร กำหนดการ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด