เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ดัง รายละเอียด ที่แนบมานี้  และสามารถ dowload ใบสมัคร กรอกข้อมูลส่งที่งานส่งเสริมการวิจัยฯ สถาบันวิจัยฯ (คุณรอฮานา  ดาคาเฮง โทร. 0864809163) ภายในวันและเวลาราชการ