เชิญชวนเข้าร่วมอบรม

4 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒานาชายแดนภาคใต้ มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์" ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จึงขอเชิญชวนนักวิจัยสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยส่งใบสมัครทางอีเมล [email protected]  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด