สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

1 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพียง 200 ท่านแรกเท่านั้น

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด