งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สกว. สัญจร ครั้งที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพียง 200 ท่านแรกเท่านั้น

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด