งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

เชิญชวนส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณมีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561  

http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28