ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของคสช.กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ2ปีที่ผ่านมา

21 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล