ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ปี2559เรื่องความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ"ครม.ส่วนหน้า"

แกลเลอรี่