ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ"ครม.ส่วนหน้า"

31 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล