ข่าวกิจกรรม

19 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ ชายแดนใต้โพล จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ "ครม.ส่วนหน้า"