ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ ชายแดนใต้โพล จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ "ครม.ส่วนหน้า"

แกลเลอรี่