ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ปี2559เรื่องคน3จังหวัดชายแดนใต้กับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

แกลเลอรี่