คน 3 จังหวัดชายแดนใต้กับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

21 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล