ความสุขในครึ่งปีแรกของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

21 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล