ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ปี2559เรื่องความสุขในครึ่งปีแรกของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่