ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ปี2559เรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของคสช.กับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ2ปีที่ผ่านมา

แกลเลอรี่