ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ปี2559เรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกล่องทีวีดิจิตอลกสทช.

แกลเลอรี่