ปี2559เรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกล่องทีวีดิจิตอลกสทช.

21 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ผลสำรวจชายแดนใต้โพล