ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ปี2559เรื่องคนหนุ่มสาวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับโลกปัจจุบัน

แกลเลอรี่