ข่าวกิจกรรม

20 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูล ชายแดนใต้โพล เรื่อง คน3จังหวัดชายแดนใต้กับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
และเรื่อง ชายแดนใต้วันนี้