ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูล ชายแดนใต้โพล เรื่อง คน3จังหวัดชายแดนใต้กับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
และเรื่อง ชายแดนใต้วันนี้

แกลเลอรี่