ชายแดนใต้โพล
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rung7see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31001
ชื่อ :
อ.อารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง :
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
arayachin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000
ชื่อ :
ดร.นันทา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nantha.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31002
ชื่อ :
นางสาวซูรีนา มาแจ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sureena.mac@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299699 ต่อ 31000