สวพ.เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

9 พฤศจิกายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มอบช่อดอกไม้พร้อมน้ำนมข้าวโพด แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร