สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 รุ่นที่ 40

29 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 ทั้งนี้บัณฑิตทุกท่านสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2565 ณ อาคาร 4 ด้านหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา