ประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

25 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวการประชุมสวพ.

         วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนราชการภายในของสถาบันวิจัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการดำเนินงานและปรับปรุงเว็บไซตืหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน