ช่องทางการขอรับบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

1 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ในฐานะหน่วยงานให้บริการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยบุคลากรจะปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเพิ่มเติม ในระหว่างนี้ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามปกติ ตามช่องทางที่แนบมาด้วยนี้

ด้วยความห่วงใย จากสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  อย่าลืมดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรง และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกัน