ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.ชต.) เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นเอกสารเชิงหลักการ (concept proposal) โครงการ “MASTER RESEARCH” เส้นทางรับการสนับสนุนทุน งบ บกศ. 2565 และ งบ ววน. 2566

12 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.ชต.) เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นเอกสารเชิงหลักการ (concept proposal)  โครงการ “MASTER RESEARCH”  เส้นทางรับการสนับสนุนทุน งบ บกศ. 2565 และ งบ ววน. 2566 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด