ผลงาน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจ

15 สิงหาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 ที่ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยความหลากหายทางชีวภาพฯ ประกอบด้วย    

-การประกวดเรียงความ (ระดับประถมศึกษา การประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  -การประกวดเรียงความ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา)  -การประกวดวาดภาพ (ระดับมัธยมศึกษา)