ประชาสัมพันธ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช."

4 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยขน์ต่อสาธารณชน และขอมอบหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 16 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "จดหมายข่าว วช." ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrct.go.th