สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมคกก. บริหารจัดการโครงการฯ

13 พฤศจิกายน 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่1/2558โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานในการเปิดประชุม เพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2559 และติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณปีที่ผ่านมา