ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online): A Better Change in Higher Education for Future Economy (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference: A Better Change in Higher Education for Future Economy ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปแล้วนั้น

       เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นรูปแบบออนไลน์และขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าวจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ www.psuedconference.org และขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์   ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๒๐ โทรสาร ๐ ๗๔๒๘ ๔๒๒๘ e-mail: [email protected]