มประชุมชี้แจ้งโครงการ “MASTER Research” เส้นทางรับการสนับสนุนทุน งบ บกศ. 2565 และ งบ ววน. 2566

17 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 64) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เปิดตัวโครงการ “MASTER Research” เส้นทางรับการสนับสนุนทุน งบ บกศ. 2565 และ งบ ววน. 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดและกรอบการวิจัย และมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งโครงการทั้งแบบ Offline และ Online ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูการชี้แจงโครงการดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ หน้าเพจสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ https://www.facebook.com/srdiyru