สถาบันวิจัยฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

26 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 พ.ย. 63) เวลา 8.30 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 26 –27 พฤศจิกายน  2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรดา สัตยากูล  คุณธิปไตย ศรีนวลขาว และคุณขวัญชนก ขวัญปลอด จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 25 เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิทางกฎหมายอันเกิดการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนทั้งสิ้น 70 คน