สถาบันวิจัยฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (1 ก.ย. 63) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.83)