กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้นการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

     การจัดงาน Education ICT Forum 2020 จะเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งสอดรับกับทิศทางของโลก และยังเป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่บริบทใหมในเวที่โลก

 

[รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแแนบ]

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด