สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มรย.

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (12 มี.ค. 63) ผศ.จริยา  สุขจันทรา เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ