สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

16 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดคลิก https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227